portratt-2013-ida-3Great Gardens Skåne AB drivs av Trädgårdsmästare Ida Göransson.

Skötsel, anläggning, design.

Telefon 0431-43 99 95

www.greatgardens.se